1 2
Announcement and News
Information About Rules
mahigpit na pinapatupad ang rules na makikita sa pag click dito. sa pag chatblock ng isang player ay dapat meron kayo mapakitang Screenshot nila na binigkas nila ang salitang un . kahit anu gamit lengwahe o kaya palitan ang bawat letra or mag dagdag at kung mapatunayan ang kahulugan ng salitang un ay hindi maganda maari mapatawan dipende sa ginawa nyong kasalanan.
Design By Chernobyl - 2007 - 2013, DDMNetwork, INC. All rights reserved by their respective owners.
Account ManagementClub War
E-Room Gang Tax
Strenght E-Room Pnx`United 5
Power E-Room LiVESTRONG 5
Agi E-Room V3NG3ANC3 5
Last Man Standing
Name Score Class
LS`BabyNinfa 6 Gunner[Female]
-CarloManiac- 6 Assassin[Male]
ROYALBLOOD`R- 5 Extreme[Female]
LiVESTRONG`G- 5 Extreme[Female]
MasteR`GENG--- 4 Gunner[Female]
-/RNG/-Atlas 3 Extreme[Male]
-/AStar`Quez- 3 Gunner[Male]
LiVESTRONG`EC- 2 Extreme[Female]
DEMiGOD`JaCOB 2 Extreme[Male]
-IMBA`-Messiah- 2 Gunner[Female]
CP Score
Club Name Score
Server Status

Player Online :

Status : Online
Time : GMT +8 PH
Feature : EP8 - EP9
Exp Rate: Medium
Gold Rate: Medium
Drop Rate: Medium
Founded : 11/6/2012 10:18:57 PM
CW Schedule : Tues Thurs Sun 7~8PM
CDM Schedule : Mon Wednes Fri 7~8PM

Admin Name : [ Admin ] Mike
E-Mail: .....
GM Name : [ GM ] Valkyrie
E-Mail: ddm.games.nath@gmail.com
GM Name : [ GM ] Maixx
E-Mail: ddm.games.maixx@gmail.com

Facebook
915 - DDM